• Theodora Besse

Contrôle technique mei 2018


Met ingang van 20 mei 2018 wordt in de hele EU, dus ook in Frankrijk, de Europese richtlijn (2014/45/EU) inzake de periodieke keuring, de contrôle technique, van motorvoertuigen van kracht.

Vanaf die datum worden keuringsstations verplicht om auto’s te keuren op maar liefst 400 criteria, die in de bijlagen bij de richtlijn precies zijn omschreven. Momenteel zijn dat er in Frankrijk slechts 124. Met deze richtlijn, die allerlei uitzonderingen en speciale regels kent (zie aldaar), wil de EU bereiken dat het aantal verkeersdoden in het jaar 2050 tot nul zal zijn teruggebracht. De richtlijn stelt minimale eisen, dat wil zeggen dat lidstaten er van kunnen afwijken, maar alleen door strengere eisen te stellen en niet door ze te versoepelen. De franse wetgeving is inmiddels aangepast aan de nieuwe richtlijn. Zie Droit Finances.