top of page

Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

TiLLEY France vakantieverhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TiLLEY France vakantieverhuur en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier of prijsaanvraag formulier op de website(s) aan TiLLEY France vakantieverhuur verstrekt. TiLLEY France vakantieverhuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres VERWERKINGSDOELEINDEN TiLLEY France vakantieverhuur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TiLLEY France uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. DUUR VAN DE BEWARING/VERWERKING TiLLEY France vakantieverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET DERDEN TiLLEY France vakantieverhuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van TiLLEY France vakantieverhuur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TiLLEY France gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GOOGLE ANALYTICS TiLLEY France vakantieverhuur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van WB vakantieverhuur bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan TiLLEY France vakantieverhuur te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TiLLEY France heeft hier geen invloed op. TiLLEY France heeft Google geen toestemming gegeven om via TiLLEY France vakantieverhuur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. RECHTEN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tilleyfrance@tilleyfrance.fr. TiLLEY France zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGING TiLLEY France vakantieverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WB vakantieverhuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TiLLEY France vakantieverhuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met tilleyfrance@tilleyfrance.fr. TiLLEY France vakantieverhuur is als volgt te bereiken: Email: tilleyfrance@tilleyfrance.fr

bottom of page